Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn dân

Quảng Bình: Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng giám sát của Mặt trận

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Theo Kế hoạch, trong năm 2023 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Từ nay đến năm 2024, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ. Đồng thời, tổ chức các đợt giám sát chuyên đề trong phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực: Giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; giám sát hoạt động của đại biểu dân cử. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát, phản biện; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn thuộc UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

CẨM NHUNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản