Tin mới

Bắc Giang: Phản biện dự thảo Đề án Thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

(Mặt trận) - Ngày 14/7, tại Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, Hội đồng phản biện của MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án Thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phản biện chủ trì. Dự hội nghị có các thành viên hội đồng và một số cơ quan liên quan.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Quang cảnh Hội nghị 

Bắc Giang có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 389 nghìn ha, trong đó có khoảng 301 nghìn ha đất nông nghiệp. Số diện tích đất canh tác lúa chiếm 23,5%, trồng cây lâu năm 22%, còn lại là cây khác, tập trung chủ yếu ở các huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động.

Hiện nay, người dân đã hiểu và có ý thức sử dụng các loại thuốc BVTV sinh học, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ sức khỏe con người. Theo kết quả quan trắc môi trường đất trên địa bàn tỉnh, dư lượng hóa chất, thuốc BVTV trong đất giảm dần theo thời gian, dưới ngưỡng quy chuẩn. Công tác thu gom vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng đã được triển khai. Toàn tỉnh hiện có 4,6 nghìn bể chứa tại các vườn đồi, cánh đồng.

Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Vẫn còn một số địa bàn có nguy cơ ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người dân bị ảnh hưởng do dư lượng thuốc BVTV trong đất nông nghiệp cao. Trong quá trình sản xuất, một số vùng canh tác liên tục sử dụng các hóa chất, thuốc BVTV.

Nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Tài Nguyên và Môi trường xây dựng “Đề án thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc BVTV trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Dự thảo Đề án có 4 phần. Trong đó, phần 1 đề cập về những vấn đề cấp thiết phải xây dựng và căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh của Đề án. Phần 2 dự thảo đánh giá về thực trạng phát sinh, thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; hiện trạng thu gom, xử lý và tiêu huỷ bao gói thuốc BVTV. Phần 3 tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý bao gói thuốc BVTV. Phần 4 đề cập đến công tác triển khai Đề án, phân công nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành, địa phương.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phản biện tại hội nghị, các thành viên Hội đồng cho rằng, việc xây dựng và ban hành Đề án là cần thiết trong tình hình hiện nay. Ông Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh cho rằng cơ quan soạn thảo cần xem xét điều chỉnh lại số liệu bảo đảm thuyết phục, đồng thời nêu bật tính cấp thiết của Đề án. Thay từ “bao bì” thành “bao gói” để bảo đảm đúng với quy định theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV.

Đề nghị đơn vị chủ trì và đơn vị tư vấn xem xét bổ sung thời gian thực hiện, chỉ rõ các giai đoạn đánh giá để nhìn nhận, đúc kết kinh nghiệm, bảo đảm cho việc triển khai Đề án đạt hiệu quả.

Theo ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, dự thảo Đề án đang nêu là xử lý rác thải, bao gói thuốc BVTV, vậy nội dung Đề án thực hiện là cả rác thải hay chỉ bao gói thuốc BVTV, điều này cần xác định rõ để có thể tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả. Đối với mục tiêu Đề án cần xem xét, nâng cao cơn nữa vì đây là vấn đề cấp thiết cần phải thực hiện quyết liệt để nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường.

Một số ý kiến khác đề cập đến công tác tuyên truyền, cần bổ sung chủ thể chính trong triển khai, thực hiện đề án là người sử dụng thuốc BVTV. Kết cấu, dung lượng của Đề án cần chỉnh sửa cho khái quát, cô đọng, gọn lại, tập trung vào nội dung chính về nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV.

Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu những ý kiến của các thành viên để hoàn thiện dự thảo Đề án sớm trình UBND tỉnh. Cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, điều chỉnh tên Đề án nhằm bảo đảm tính lâu dài khi triển khai. Bên cạnh đó bổ sung làm rõ tính cấp thiết của Đề án, xem xét, điều chỉnh lại một số số liệu chưa chuẩn xác. Phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu xây dựng mục tiêu, sát với thực tiễn theo từng giai đoạn cụ thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thắng đánh giá cao các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian nghiên cứu, phản biện dự thảo Đề án. Trên cơ sở các ý kiến, đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng, sớm điều chỉnh, bổ sung để Đề án sát với thực tiễn, bảo đảm tính pháp lý, khoa học, khả thi khi triển khai.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản