Tin mới

Bắc Ninh: Phát huy vai trò MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh chú trọng phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chủ động xây dựng kế hoạch công tác, xác định rõ những nội dung tiến hành giám sát để thông báo, hướng dẫn cụ thể cho MTTQ các cấp triển khai hiệu quả. Từ năm 2014 đến tháng 8-2022, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiến hành hơn 140 cuộc giám sát. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức 25 cuộc giám sát; kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP tại Chi nhánh Công ty Cổ phần nhựa Tân Phú (Bắc Ninh).

Điển hình, trong tháng 6 và tháng 7-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và Ban Quản lý ATTP tỉnh. Qua giám sát, Ban Thường trực đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện của các đơn vị, doanh nghiệp. Đề nghị Ban Quản lý ATTP tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách pháp luật về ATTP; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm… Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo đảm ATTP; có chính sách hợp tác, hỗ trợ đối với những địa phương cung cấp nguồn nguyên liệu, thực phẩm; quan tâm hơn nữa đến công tác tập huấn kiến thức ATTP cho người lao động; thường xuyên khám sức khoẻ chuyên sâu cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất.

Hoạt động phản biện xã hội được MTTQ các cấp đẩy mạnh, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng các chính sách, quy định, đề án, dự án của địa phương. Từ đầu năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp tổ chức hơn 150 cuộc phản biện xã hội về nhiều chương trình, đề án quan trọng của tỉnh. Đặc biệt là phản biện đối với Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025; Nghị quyết ban hành Quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp và Chương trình OCOP trên địa nàn tỉnh; Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030,… Những ý kiến phản biện của MTTQ các cấp được các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản, đảm bảo tính khả thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội khi triển khai thực hiện.

MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên và nhân dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Trong 8 năm qua, MTTQ các cấp tổ chức hơn 6.400 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với hơn 470.000 lượt cử tri tham dự. Tại các cuộc tiếp xúc, ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ các cấp tổng hợp, phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp và theo dõi giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh  cho biết: “Từ những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, được nhân dân tin tưởng và đánh giá cao. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”;  đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tới các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người dân và những vấn đề bức xúc trong nhân dân… góp phần tạo đồng thuận xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

M.Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản