Tin mới

Bình Định: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

(Mặt trận) - Ngày 29/8/2022, Đoàn giám sát việc thực hiện thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Phù Mỹ do bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc tại 2 địa phương: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức và Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ.

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Quang cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2021 và bảy tháng đầu năm 2022 của xã Mỹ Đức và huyện Phù Mỹ. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã và huyện đã bám sát các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để áp dụng tại địa phương đạt được kết quả tích cực; thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân và những vấn đề bức xúc tại địa phương cơ sở, nhờ vậy thời gian qua số công dân  đến cơ quan nhà nước kiến nghị, số lượng đơn thư khiếu nại giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, nhất là không để xảy ra điểm nóng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã và huyện Phù Mỹ cũng còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa đi vào chiều sâu; một số cán bộ làm công tác tiếp công dân chưa có kinh nghiệm, còn lung túng trong xử lý đơn thư; một số địa phương chưa làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở …

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Hồ Thị Kim Thu đề nghị Ủy ban nhân dân xã và huyện thời gian đến cần tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phát huy vai trò nhóm nòng cốt ở khu dân cư trong công tác tuyên truyền; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong xác minh các vụ việc; quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ làm cống tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện.  

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản