Tin mới
Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả
Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả
(Mặt trận) -Hoạt động nền nếp, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện giám sát, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tỉnh Lạng Sơn đã góp phần ngăn ngừa hiệu quả các...
Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới
Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã chú trọng củng cố về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết
Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết
(Mặt trận) - Sáng 8/4, tại Hà Tĩnh, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội...
Dân giám sát, dân thụ hưởng ở Tuyên Quang
Dân giám sát, dân thụ hưởng ở Tuyên Quang
(Mặt trận) -Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSĐTCCĐ) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tốt vai trò đại diện cho Nhân dân trong giám sát thi công các công trình có sử dụng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản