Tin mới

Bình Phước: Minh Thắng phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát đúng, trúng vấn đề

(Mặt trận) - Trong những năm qua hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thuộc UBMTTQ Việt Nam xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã trở thành kênh hữu hiệu, phát huy quyền làm chủ cũng như tham gia quản lý xã hội của người dân. Các vấn đề được giám sát đúng, trúng, được nhân dân quan tâm đã góp phân nâng cao chất lượng các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Lãnh đạo UBMTTQ xã cùng Ban giám sát đàu tư cộng đồng ấp 4, xã Minh Thắng (Chơn Thành) giám sát thi công thảm nhựa đường giao thông nông thôn trong khu dân cư 

Để phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch ở cơ sở, những năm qua, UBMTTQVN xã Minh Thắng đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo đó MTTQ xã đã cùng với các khu dân cư, thành lập các Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trở thành cánh tay đắc lực cùng chính quyền, cơ quan chức năng, phát hiện sớm những bất cập trong xây dựng các công trình, không để xảy ra sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng các công trình. 

Kết quả, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, MTTQ xã Minh Thắng, Chơn Thành đã thành lập 27 Ban giám sát đầu tư cộng đồng, gồm 243 thành viên, thực hiện giám sát 29 công trình thi công trên địa bàn xã gồm có: Xây dựng nhà văn hóa các ấp; Nâng cấp đường giao thông nông thôn, Xây dựng sân bê tông, sửa chữa trụ sở làm việc của Ban CHQS xã; Xây dựng cơ sở vật chất các trường học… Ông Đoàn Nghĩa Tình, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 4, xã Minh Thắng, Chơn Thành cho biết: trên địa bàn khu dân cư Ban giám sát đầu tư cộng đồng chủ yếu giám sát về làm đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa; Chúng tôi đặc biệt quan tâm về chất lượng vật liệu các công trình như: xi măng, cát, đá cũng như sắt thép, tôn phải đúng tiêu chuẩn theo hợp đồng; Quá trình thi công Ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng thường xuyên đến giám sát, lắm bắt để đảm bảo chất lượng công trình, cũng như tiến độ thị công.”

Theo báo cáo UBMTTQVN xã Minh Thắng, Chơn Thành qua công tác giám sát cũng đã phát hiện Đơn vị thi công còn xảy ra tình trạng: tiến độ các công trình thi công còn chậm, một số thi công chưa  đúng với bản vẽ thiết kế, nhãn mác vật liệu xây dựng … Theo đó Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục kịp thời vì thế mà các công trình đã đảm bảo chất lượng tốt và đúng tiến độ. Trong quá trình giám sát, các Ban giám sát đã kiến nghị Đơn vị thi công, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết được 25 vụ việc, góp phần làm minh bạch hóa việc quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí của các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng.

Ông Đỗ Tiến Đạt, Chủ tịch UBMTQ.VN xã Minh Thắng cho biết: để tổ chức giám sát đúng, trúng vấn đề, MTTQ xã đã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư rà soát, lựa chọn những cá nhân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về đầu tư xây dựng cơ bản tham gia giám sát cộng đồng. Trong quá trình lựa chọn cán bộ tham gia Ban giám sát chúng tôi đều cân nhắc rất kỹ, đều “chọn mặt gửi vàng”. Trong đó, một trong những tiêu chí lựa chọn đó là họ phải có kiến thức về xây dựng cơ bản; biết đọc và phân tích các bản vẽ. Nhờ có sự lựa chọn kỹ càng nên các công trình Nhà nước và người dân đóng góp chất lượng được đảm bảo, các hoạt động thu-chi được thực hiện công khai, minh bạch”.

Để xã Minh Thắng có được các công trình kết cấu hạ tầng cơ bản đạt chất lượng và các tuyến đường giao thông được đầu tư khang trang, sạch đẹp như hôm nay, luôn có sự đóng góp không nhỏ của các Ban giám sát cộng đồng thuộc MTTQ xã. Đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của UBMTTQ xã Minh Thắng, ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thắng cho biết: những năm qua MTTQ xã cùng các Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các khu dân cư đã phát huy vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư và công trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản