Tin mới

Bình Thuận: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo cuộc bầu cử dân chủ

(Mặt trận) - Để cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội của nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch nước: 'Công chứng phải phục vụ nhân dân'

 Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Tánh Linh

Ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết: Nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Đồng thời, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn, khắc phục kịp thời đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát và chia làm 3 đợt: đợt 1 (từ ngày 20/2 - 13/4/2021), đợt 2 (từ ngày 13/4 - 22/5/2021), đợt 3 giám sát trong ngày tổ chức bầu cử (ngày 23/5/2021). Hiện đã hoàn thành đợt kiểm tra, giám sát đầu tiên tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý tự kiểm tra, giám sát và báo cáo về tỉnh).  Nội dung giám sát đợt đầu tiên tập trung vào việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; cơ cấu, thành phần, số lượng thành viên tổ bầu cử; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử…

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm thời gian và đúng quy định của pháp luật. Việc thành lập các tổ chức bầu cử đều thực hiện đúng theo quy định của luật về thành phần, thời gian, thủ tục. Cấp tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử gồm 27 thành viên và ban hành các quyết định kiện toàn, thay thế thành viên. Cấp huyện thành lập 114 ban bầu cử tại 124 xã, phường, thị trấn; cấp xã thành lập 806 ban bầu cử; 820 tổ bầu cử ở các xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, việc tổ chức các hội nghị hiệp thương công khai, dân chủ và đúng quy trình, quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các buổi tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đều bảo đảm trình tự thủ tục, thành phần, số lượng cử tri theo quy định. Các hội nghị đều được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, hầu hết cử tri đều nhất trí cao và thống nhất giới thiệu người ra ứng cử. Không có những vụ việc cử tri nêu đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cần phải xác minh làm rõ. Về tình hình người tự ứng cử, đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, cấp huyện không có; riêng đối với người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã có 20 người.

Qua kiểm tra các biên bản, văn bản về triển khai công tác bầu cử, có một số cơ quan, đơn vị, địa phương trích biên bản việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác chưa đúng theo biểu mẫu, về thành phần khách mời và thành phần đại biểu chính thức ở các biên bản hiệp thương; chưa thể hiện rõ tỷ lệ tín nhiệm đối với người ứng cử. Việc bàn giao hồ sơ người ứng cử của cấp xã cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp một số địa phương chưa đúng quy định tại khoản 2, Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Qua kiểm tra, giám sát đã nhắc nhở, chấn chỉnh để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Hiện đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tiến hành đợt thứ 2 (từ ngày 13/4/2021 đến ngày 22/5/2021). Theo đó, nội dung giám sát sẽ tập trung vào việc lập, niêm yết danh sách cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri. Giám  sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử và giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri. Cùng với đó, sẽ tiến hành giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản