Tin mới

Cần Thơ: Giám sát và nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại

(Mặt trận) - Ngày 19/10, đoàn giám sát và nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở của Ủy ban MTTQ Việt nam TP Cần Thơ do Phó Chủ tịch Đinh Trung Trực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND quận Bình Thủy.

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

 Ông Đinh Trung Trực phát biểu tại buổi làm việc

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận luôn được các cơ quan, đơn vị, các ngành thường xuyên quan tâm thực hiện với nhiều hình thức. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, quận đã thực hiện tuyên truyền nội bộ 28 cuộc với 728 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự, tuyên truyền ra nhân dân 22 cuộc với 742 lượt người tham dự.

Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, đại diện UBND quận Bình Thủy cho biết, thời gian qua, UBND quận đã tiếp nhận 212 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị  thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất  đai (201 đơn); lĩnh vực xây dựng (11 đơn). Trong đó, thuộc thẩm quyền xử lý 135 đơn, có 77 đơn không thuộc thẩm giải quyết, xử lý.

Trên cơ sở đó, đã giải quyết 9 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%, còn 5 đơn đang thụ lý giáo xác minh, giải quyết. Đã ban hành 1 kết luận giải quyết tố cáo, 1 quyết định đình chỉ trong 2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền; Giải quyết 116/119 đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, còn lại 3 vụ việc đang xem xét giải quyết.

Về hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cấp cơ sở trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng giám sát ngày càng được nâng cao. Đã giám sát 28 cuộc, với đa dạng nội dung như: Việc thực hiện quy chế dân chủ; Quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giám sát cấp phát hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19; Giám sát việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự…

Thời gian qua, các Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với một số công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm, các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm, các công trình do nhân dân đóng góp được giám sát chặc chẽ, đạt hiệu quả từ khâu vận động đóng góp, kiểm tra chất lượng công trình, công khai minh bạch về kinh phí, góp phần tích cực trong việc triển khai xây dựng các công trình dân sinh ở cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, đã giám sát 41 công trình, trong đó có 14 công trình xây dựng nhà Đại đoàn kết; 27 công trình xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường giao thông. Hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã trực tiếp góp phần tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, tham gia giám sát, giúp chính quyền quản lý tốt, bộ máy hành chính ngày càng đi vào nề nếp, góp phần xây dựng mối quan hệ lành mạnh tại địa bàn các khu dân cư, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Đinh Trung Trực đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở năm 2020 của quận Bình Thủy trong thời gian qua.

Đồng thời, thông qua buổi giám sát này, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ mong muốn, trong thời gian tới là điều kiện tốt nhất để ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động, Tổ hòa giải ở cơ sở. Những đơn vị này nếu hoạt động tốt sẽ trực tiếp góp phần rất lớn vào việc giảm thiểu những vấn đề, tháo gỡ những khúc mắc bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản