Tin mới

Chuẩn bị công tác bầu cử: Thái Nguyên tổ chức 3 đợt giám sát

(Mặt trận) - Đến nay, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang được gấp rút triển khai.

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

 Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ.

Một trong những nội dung quan trọng được quan tâm chỉ đạo thực hiện chính là hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở các địa phương.

Mục đích của đợt giám sát là đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; làm rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Thông qua đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp cụ thể tháo gỡ để công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt kết quả tốt, thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ.

Để công tác kiểm tra, giám sát triển khai kịp thời, đúng nguyên tắc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ấn định tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát (từ ngày 20/2 đến ngày 23/5/2021). Qua đó yêu cầu hoạt động kiểm tra, giám sát đúng nội dung, tiến độ, kịp thời thông tin, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết khi phát hiện vi phạm; tránh trùng lặp địa bàn với các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử khác.

Đợt một, từ ngày 20/2 đến ngày 13/4/2021, MTTQ tỉnh sẽ giám sát việc thành lập và hoạt động của Ủy ban Bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử; giám sát tuyên truyền bầu cử. Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử, nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử và người được giới thiệu ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Đợt hai, từ ngày 13/4 đến ngày 22/5/2021, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua tiếp xúc cử tri.

Đợt ba, giám sát trong ngày tổ chức bầu cử (23/5/2021) với các nội dung như: Bố trí khu vực bỏ phiếu, tổ chức phân công nhiệm vụ tổ bầu cử, việc sử dụng thẻ cử tri, việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, không bỏ phiếu hộ; việc đóng dấu chứng thực đã đi bầu cử, việc mở hòm phiếu, kiểm phiếu…

Như vậy, với kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ theo đợt phù hợp với tiến trình của cuộc bầu cử không chỉ cho thấy vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ mà còn thể hiện trách nhiệm của cơ quan đại đoàn kết vì mục tiêu bảo đảm cho cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản