Công tác giám sát của MTTQ tỉnh Thái Nguyên: Cầu nối giúp Đảng hiểu lòng dân

(Mặt trận) - Hoạt động giám sát là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tại Thái Nguyên, hoạt động này đang được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện ngày càng hiệu quả.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát tại tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, đoạn qua địa bàn TP. Phổ Yên

Nhiều vướng mắc, tồn tại đã được chỉ ra trong quá trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, do Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện trong thời gian gần đây.

Chẳng hạn như tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ Dự án, đoạn qua địa bàn TP. Phổ Yên, còn chậm tiến độ; giá bồi thường cây trồng theo phản ánh của người dân còn thấp, đề nghị UBND huyện Đại Từ rà soát lại để đền bù cho người dân đúng quy định; ở một số xã, phường, thị trấn có tuyến đường đi qua chưa thực hiện đúng quy định về việc tiếp công dân, vẫn còn tình trạng khiếu kiện vượt cấp... Đoàn giám sát đã đề nghị 2 địa phương kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trên đây chỉ là một trong nhiều cuộc giám sát được Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện thời gian qua.

Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đánh giá: Những năm gần đây, hoạt động giám sát luôn được Ủy ban MTTQ coi trọng. Để công tác giám sát đạt chất lượng cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác này. Đồng thời, bám sát Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025” để thực hiện.

Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức liên quan, cử đại diện là những người có năng lực, chuyên môn tham gia hoạt động giám sát. Trên cơ sở nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm cũng được ưu tiên lựa chọn để giám sát.

Chỉ tính từ năm 2018 đến 2023, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ trì, tổ chức giám sát gần 1.400 chuyên đề bằng hình thức thành lập đoàn giám sát. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì 16 cuộc giám sát chuyên đề, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì 35 cuộc giám sát chuyên đề; MTTQ cấp huyện thực hiện giám sát 88 chuyên đề; MTTQ cấp xã thực hiện giám sát trên 1.200 chuyên đề.

Các nội dung kiến nghị sau giám sát đều được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu sự giám sát nghiêm túc tiếp thu, đồng thời chỉ đạo khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế được cơ quan chủ trì giám sát kiến nghị.

Đối với hoạt động giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh đã thực hiện được trên 3.600 cuộc giám sát; kiến nghị giải quyết 367 vụ việc. Nội dung kiến nghị được các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu và cấp có thẩm quyền tiếp thu, khắc phục, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Qua đó góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công các công trình, dự án và triển khai các chính sách hỗ trợ cho nhân dân.

Theo ông Phạm Thái Hanh: Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát theo hướng chủ động; chú trọng giám sát theo chuyên đề; tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, thời gian tới, MTTQ sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và cơ quan Nhà nước trong công tác này; đồng thời, tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động giám sát...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản