Huyện Bắc Hà, Lào Cai: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

(Mặt trận) - Trong năm qua, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Hà đã từng bước đi vào thực chất và đạt kết quả tích cực. Qua đó đã thể hiện rõ nét chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Thường trực Huyện ủy tăng cường công tác chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội 

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 15-ĐA/TU, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Tổ quốc huyện đã tham mưu cho Đảng bộ huyện ban hành Đề án số 09-ĐA/HU, ngày 31/12/2020 về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch số 85/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/5/2021 về triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/6/2021 về thực hiện Đề án năm 2021, tổ chức triển khai đến hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thực hiện. Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi làm việc với  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm thống nhất, lựa chọn các nội dung quan trọng của giám sát, phản biện xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó đã quyết định hiệu quả của hoạt động giám sát.

Nhằm nâng cao chất lượng, trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp các cuộc giám sát, MTTQ huyện đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình giám sát, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối cho hơn 100 cán bộ MTTQ từ xã đến thôn; động viên Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là liên quan đến cơ chế, chính sách, chế độ hỗ trợ, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa…. đồng thời phối hợp với các đoàn thể huyện tổ chức hiệp thương, thống nhất, phân công lại các nội dung giám sát để tránh gây chồng chéo, lựa chọn các nội dung trọng tâm, đạt hiệu quả cao nhất trong giám sát. Trong đó, MTTQ các cấp đã chủ động trong việc lựa chọn những nội dung, vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân để xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát…

Năm 2021, nhiều nội dung quan trọng được MTTQ huyện tiến hành giám sát như: Giám sát về Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương, quy định về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Tổ chức 3 đợt/23 lượt giám sát đối với 19 Ủy ban Bầu cử cấp xã về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện Quyết định số 1902/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai; giám sát việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 2021; việc làm đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; việc bình xét hộ nghèo ở cơ sở; các nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của Nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Qua giám sát đã phát hiện được các vấn đề như trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 còn mắc 1 số lỗi cơ bản như lập thiếu danh sách cử tri, sai tên, tuổi cử tri, việc niêm yết danh sách cử tri ở một số đơn vị còn chậm; việc đo đạc, kiểm đếm trong đền bù giải phóng mặt bằng còn sai với thực tế trong thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn một số nội dung chưa được công khai đến Nhân dân…

Qua đó, MTTQ đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên, nhằm đảm bảo cho các chương trình, dự án sớm hoàn thành đúng thời gian, chất lượng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản