Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu KT - XH, QP - AN trên địa bàn huyện.

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn. 

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tổ chức, đơn vị và quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật và các quy định của địa phương. Đặc biệt là quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; các quy định về phòng chống tham nhũng; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ trong hệ thống MTTQ các cấp. Tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức phát động, hưởng ứng Ngày “Vì người nghèo”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã vận động và tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phân bổ, phối hợp triển khai, tu sửa và làm mới 113 nhà đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi điều trị bệnh, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập.         

Các cơ quan chức năng của huyện tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế, các chương trình phối hợp đã ký kết, tham gia giám sát chuyên đề, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phản ánh kiến nghị của công dân; tham gia phản biện xã hội... Chủ động hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng tổ chức đảng, đảng viên nơi cư trú; xây dựng chính quyền. MTTQ các cấp đã chủ trì cùng với các đoàn thể chính trị, hướng dẫn tổ chức cho nhân dân đóng góp hàng trăm ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp; 62 văn bản dự thảo Luật, dự thảo nghị quyết, quy chế, quy định, các chương trình, mục tiêu phát triển KT - XH, QP - AN của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức cho Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại 1.400 điểm; tổ chức 12 cuộc đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu chính quyền huyện và cơ sở. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động giám sát cũng được Uỷ ban MTTQ huyện chú trọng, đã phối hợp với HĐND huyện tổ chức 38 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN...

Bước vào nhiệm kỳ mới, MTTQ huyện Mường Chà sẽ tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, trước hết là Đảng lãnh đạo và từng cán bộ đảng viên về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng đối tượng quần chúng. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh những ý kiến kiến nghị đến cấp ủy, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tiếp tục củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức tập hợp ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố, vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và đội ngũ cốt cán. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân các dân các dân tộc với Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển KT - XH của địa phương.

Đồng Nghị 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản