Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa của đại biểu dân cử với cử tri và Nhân dân

(Mặt trận) - Từ thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết khẳng định, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa của đại biểu dân cử để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phú Yên giám sát, phản biện xã hội: Hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng

Giải pháp trọng tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết giám sát tại huyện Duyên Hải

Với trách nhiệm tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tham gia giám sát việc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Trà Vinh đã tham gia, phối hợp và triển khai thực hiện tốt các phần việc của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần thiết thực vào thành công chung của cuộc bầu cử; hoàn thành xuất sắc vai trò, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết, để tham gia công tác bầu cử, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh ban hành hơn 40 văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai, thực hiện công tác bầu cử; phối hợp Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đồng thời hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp Thường trực HĐND, UBND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định. Đặc biệt là tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời quy trình các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua đó hiệp thương thống nhất giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 8 người do tỉnh giới thiệu, 2 người do Trung ương giới thiệu), 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, 482 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 4.573 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Các cuộc hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, nơi cư trú và gặp gỡ với những người ứng cử được phối hợp chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo quy trình, nội dung, chất lượng; đặc biệt, qua hơn 1.000 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại HĐND các cấp, UBMTTQ Việt Nam tổng hợp được nhiều tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri gửi gắm đến những người ứng cử và các cấp, các ngành chức năng. Mặt trận cũng phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức thành viên, các tổ chức phụ trách bầu cử và chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử được chú trọng, thực hiện theo đúng quy trình, nhận được sự đồng thuận trong cử tri và Nhân dân; hoạt động kiểm tra, giám sát về bầu cử được UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp thực hiện thường xuyên và theo từng thời điểm cụ thể. Riêng Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra, giám sát tại một số địa phương, qua đó kịp thời phát hiện, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khắc phục những sai sót, hạn chế trong khâu chuẩn bị công tác tổ chức cuộc bầu cử.

Bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã luôn nỗ lực để thực hiện và hoàn thành tốt nhất quyền hạn, nhiệm vụ của mình; Mặt trận luôn chủ động, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ và xử lý kịp thời những vấn đề có liên quan cùng các tổ chức phụ trách bầu cử, từ công tác chuẩn bị của những ngày cận tết Nguyên đán cho đến những điều chỉnh, thay đổi do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19; từ bước 1 của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử cho đến những công đoạn cuối của ngày bầu cử 23/5.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được thực hiện nghiêm theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,97%; Trà Vinh là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia về kết quả của ngày bầu cử. Với 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 49 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, 287 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.720 đại biểu HĐND cấp xã, cử tri và Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã bầu chọn ra những người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Thành công của cuộc bầu cử là kết quả từ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, từ tỉnh đến cơ sở; là sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương; là nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được pháp luật quy định và vai trò, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, Nhân dân; UBMTTQ Việt Nam tỉnh là một trong ba tập thể của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể và cá nhân trong hệ thống Mặt trận được UBND các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết khẳng định, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa của đại biểu dân cử để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản