Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp  tỉnh Điện Biên đã triển khai toàn diện, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đó, phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

 Nhờ làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã góp phần nâng cao nhận thức người dân, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong ảnh: Người dân bản Chăn, xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) chăm sóc vườn xoài Đài Loan (ảnh chụp tháng 4/2021).

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp trong tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và quy định giám sát của MTTQ Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...

Từ đầu năm tới nay, việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được MTTQ các cấp và tổ chức thành viên thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản dưới luật, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các cấp có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân (BTTND), ban giám sát đầu tư cộng đồng (BGSĐTCĐ). Cụ thể, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri với trên 1.700 cuộc, ghi nhận 5.503 lượt ý kiến, kiến nghị. Tham gia 77 lượt ý kiến vào các dự thảo luật, văn bản của tỉnh và Trung ương; chủ trì giám sát 193 cuộc, qua đó kiến nghị 1.030 ý kiến gửi các cấp, các ngành xem xét xử lý, giải quyết; phối hợp tham gia 171 đoàn kiểm tra, giám sát.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ cơ sở; MTTQ các cấp đã kiện toàn tổ chức, hướng dẫn BTTND và BGSĐTCĐ tăng cường giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Hiện toàn tỉnh có 123 BTTND với 1.031 thành viên; 119 BGSĐTCĐ với 967 ủy viên. 6 tháng đầu năm, các BTTND và BGSĐTCĐ đã tổ chức 115 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 28 vụ việc. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, như: Làm đường liên thôn, liên bản; cấp phát cây, con giống hỗ trợ hộ nghèo; thi công các công trình xây dựng NTM; chi trả chế độ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách... Ngoài ra, MTTQ các cấp đã tiếp 685 lượt công dân và nhận 114 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung đơn thư chủ yếu là tranh chấp đất đai; giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; chế độ chính sách... hiện đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 98 đơn thư, 16 đơn thư đang được xử lý, giải quyết.

Tại huyện Tuần Giáo, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức phong phú; tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, văn bản của tỉnh và nghị quyết của đảng bộ các cấp. Ông Giàng A Dơ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo cho biết: MTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Từ đầu năm tới nay, MTTQ các cấp trong huyện đã tiến hành 44 cuộc kiểm tra, giám sát; BTTND giám sát 2 cuộc, BGSĐTCĐ 13 cuộc; chủ yếu tập trung vào: Làm đường nông thôn; cấp phát cây giống, phân bón; chi trả chế độ tổ hòa giải. Cùng với đó, MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, MTTQ các cấp đã tổ chức thành công 5 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để tiếp thu, giải quyết kiến nghị. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư của người dân, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh.  

S.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản