Tin mới

MTTQ huyện Triệu Sơn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, MTTQ huyện Triệu Sơn thăm mô hình sản xuất giỏi của hộ gia đình chị Cầm Thị Sâm, thôn Bình Phương, xã Triệu Thành.

Trong công tác xây dựng Đảng, MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng, kết nạp, tạo nguồn phát triển đảng viên; tham gia góp ý cho các tổ chức đảng trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và góp ý cho các đảng viên về đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng Nhân dân...

Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ huyện đã triển khai giám sát tại 34/34 xã, thị trấn. Qua giám sát, đã chỉ ra các thiếu sót, hạn chế cần bổ sung, khắc phục; kiến nghị kịp thời đối với ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, MTTQ cấp xã và đã được các cá nhân lãnh đạo, tập thể cơ quan, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tiếp thu, triển khai thực hiện, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện. Kết quả, Triệu Sơn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,81%; huyện đã bầu đủ 3 ĐBQH, 4 đại biểu HĐND tỉnh; 37 đại biểu HĐND huyện, 838/849 đại biểu HĐND cấp xã, thiếu 11 đại biểu; không có đơn vị nào phải bầu bổ sung, bầu lại.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng mô hình sản xuất cây trồng có giá trị cao, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2021 và quý I-2022, MTTQ các cấp trong huyện đã tiếp 114 lượt công dân và 144 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đã phân loại chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; phối hợp thực hiện 123 vụ hòa giải ở cơ sở, trong đó hòa giải thành 96 vụ việc. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện với 160 người tham gia. Ban thanh tra Nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức 54 cuộc thanh tra, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát 72 cuộc giám sát các công trình xây dựng tại các địa phương, đặc biệt các công trình xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh về vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã vận động các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia với số tiền gần 3,6 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. MTTQ các xã, thị trấn đã thành lập 337 tổ giám sát cộng đồng, thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn khu dân cư.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ từ huyện đến xã tổng hợp, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Hoạt động của MTTQ các cấp huyện Triệu Sơn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Hoài Linh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản