Tin mới

MTTQ tỉnh Ninh Bình giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

(Mặt trận) - Ngày 8/6, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại huyện Kim Sơn.

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Kim Sơn 

Buổi sáng, Đoàn tiến hành giám sát tại UBND thị trấn Phát Diệm và UBND xã Đồng Hướng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua giám sát, Đoàn chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư ở cơ sở và đề nghị các nhiệm vụ cần quan tâm trong thời gian tới.

Buổi chiều, Đoàn giám sát tại UBND huyện Kim Sơn. Theo báo cáo của UBND huyện Kim Sơn, thời gian qua, công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên.

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được thực hiện bằng nhiều hình thức.

Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục về tiếp công dân, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người làm công tác tiếp công dân.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã có sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các phòng, ban, ngành với các xã, thị trấn, giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan trong khối nội chính.

Từ năm 2020 đến hết quý I/2022, huyện đã tiếp trên 710 lượt công dân; tiếp nhận trên 300 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc đúng thời hạn hàng năm đạt trên 82%; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.

Từ thực tế công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện Kim Sơn cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền cần quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong việc xác minh, kết luận, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách; thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.  

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến việc giải quyết một số đơn thư kéo dài; việc bố trí kinh phí và hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã; công tác tổ chức tiếp công dân, việc tiếp nhận đơn, phân loại, xử lý đơn thư ở cơ sở; chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân; công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức và công dân…

Kết luận buổi giám sát, đại diện Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Kim Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nền nếp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là những quy định liên quan đến tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Tiếp tục thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc tồn đọng, kéo dài dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của nhân dân, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận sau tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, tổ hòa giải ở cơ sở…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản