Tin mới

MTTQ tỉnh Quảng Ninh: Tăng cường giám sát, bảo đảm bầu cử dân chủ

(Mặt trận) - Đối với công tác bầu cử, hoạt động giám sát của Mặt trận không chỉ góp phần làm cho việc thực hiện quy trình bầu cử minh bạch, công khai, dân chủ mà còn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Xác định được điều này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát trước và trong bầu cử nhằm kịp thời nhận định khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm thành công cuộc bầu cử.

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ủy ban MTTQ TP Hạ Long phối hợp với phường Trần Hưng Đạo tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét về người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND trên địa bàn 

Thực hiện chặt chẽ, tránh trùng lặp

Giám sát của Mặt trận là công việc thường kỳ, được quy định trong Hiến pháp và Luật Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, được thực hiện hằng năm. Tuy nhiên, giám sát chuyên đề là một hình thức giám sát hết sức quan trọng trong từng giai đoạn. Từ cuối năm 2020 đến nay, giám sát về bầu cử là nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ. Theo quy định của pháp luật, tại cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành giám sát các nội dung như: Giám sát hoạt động của các tổ phụ trách bầu cử; việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và thủ tục, hồ sơ ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND; việc lập danh sách những người ứng cử, việc xóa tên người trong danh sách ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND; việc TXCT đối với người ứng cử vận động bầu cử; việc vận động bầu cử bằng phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền về bầu cử và trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử…

Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác giám sát đối với thành công của cuộc bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát do các lãnh đạo Ủy ban làm trưởng các đoàn; thành viên là cán bộ của cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bầu cử. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trước và trong bầu cử từ tháng 20.2 đến tháng ngày 23.5. Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Mạnh Hùng cho biết: Ủy ban MTTQ tỉnh xác định hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát phải thực hiện chặt chẽ, tránh trùng lặp địa bàn với các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Thời gian từ nay đến thời điểm diễn ra bầu cử không còn dài, việc thực hiện các quy trình tiếp theo lại mang ý nghĩa hết sức quan trọng, vì vậy, Ủy ban MTTQ tỉnh xác định sẽ gắn chặt giám sát với tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Nhân dân, người ứng cử. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn mặt trận cơ sở giám sát theo dõi việc giải quyết các đơn thư, kiến nghị của Nhân dân đối với những người ứng cử, từ đó phối hợp giải quyết kịp thời. Trước mắt, là chuẩn bị cho các hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thứ ha đúng luật, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng.

 Đặc biệt, MTTQ tỉnh tiếp tục tăng cường tập huấn cho các thành viên tham gia các tổ bầu cử; tuyên truyền sâu rộng, để phát huy tính giám sát toàn dân, nhằm tăng hiệu quả giám sát đối với các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử. Qua đó, bảo đảm khi bầu cử có số lượng cử tri đi bầu ở mức cao nhất, không có việc bầu thay, bầu hộ…

Theo đó, từ đầu năm tới nay, hơn 200 cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử. Tham gia tập huấn, các cán bộ mặt trận trên địa bàn đã nắm được đầy đủ những quy định, quy trình để tổ chức việc giám sát, kiểm tra của MTTQ đối với công tác bầu cử. Đồng thời, được trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chung trong công tác bầu cử ở địa phương. Từ đó, kịp thời nhận định rõ những khó khăn vướng mắc để hướng dẫn, đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm thành công cuộc bầu cử.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản