MTTQ tỉnh Thái Nguyên giám sát việc bồi thường, tái định cư Dự án tuyến đường liên kết

(Mặt trận) - Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân thuộc dự Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc... tại huyện Đại Từ và thành phố Phổ Yên.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Đoàn giám sát do ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng Đoàn, giám sát tại huyện Đại Từ 

Ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng Đoàn Giám sát, cùng đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh Thái Nguyên, đại diện các sở, ngành liên quan.

Để phục vụ hoạt động giám sát, trước đó Tổ tư vấn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khảo sát tại các địa phương thuộc huyện Đại Từ và thành phố Phổ Yên.

Theo đó, Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc có tổng chiều dài 42,47 km qua địa phận tỉnh Thái Nguyên, trong đó, Đoạn tuyến qua địa phận huyện Đài Từ (gồm thị trấn Quân Chu, xã Cát Nê, xã Ký Phú) có tổng chiều dài 9,1 km.

Đoạn qua địa phận thành phố Phổ Yên (gồm các xã, phường: Đông Cao, Đồng Tiến, Tân Hương, Nam Tiến, Vạn Phái, Thành Công, Minh Đức và Phúc Thuận), có tổng chiều dài 33,37 km. Kinh phí phê duyệt bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại huyện Đại Từ là 168 tỷ 255 triệu đồng. Có 413 hộ đã được thống kê, kiểm đếm và 392 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường. Tại thành phố Phổ Yên, kinh phí phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1.135 tỷ đồng. Có 2.450 hộ đã được thống kê, kiểm đếm và 2.418 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường.

Tại các địa phương, Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số hộ dân còn băn khoăn về giá đất bị thu hồi và giá đất tái định cư; công tác kiểm đếm chưa sát với thực tế; còn có hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp; việc phê duyệt giá đất chậm so với kế hoạch; thành phần Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo theo quy định; một số hộ chưa được giao đất tái định cư; công tác tiếp công dân chưa đảm bảo theo quy định…

Lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, giải trình các vấn đề Đoàn giám sát quan tâm.

Đoàm giám sát tại thành phố Phổ Yên 

Ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác GPMB của huyện Đại Từ, thành phố Phổ Yên.

Đồng thời, đề nghị các cấp, chính quyền huyện Đại Từ, thành phố Phổ Yên tiếp tục rà soát giá công tác đền bù, công tác tái định cư, đảm bảo cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo chấp hành đúng chủ trương, quy định của pháp luật; tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình bị ảnh hưởng của Dự án hiểu rõ về các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thái Nguyên trong triển khai thực hiện Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản