Tin mới

Nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát đảng viên nơi cư trú

(Mặt trận) - Ngày 30/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị góp ý vào dự thảo hướng dẫn giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19: Cần bám sát thực tiễn, đồng bộ và minh bạch

Quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là không thể phủ nhận

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức phản biện về dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản