Nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát đảng viên nơi cư trú

(Mặt trận) - Ngày 30/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị góp ý vào dự thảo hướng dẫn giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

MTTQ tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên giám sát, phản biện xã hội: Hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng

Giải pháp trọng tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản