Tin mới

Ninh Thuận: Giám sát công tác quản lý Nhà nước về môi trường

(Mặt trận) - Ngày 20/7, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát hoạt động quản lý Nhà nước về môi trường trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại huyện Thuận Bắc.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại buổi làm việc. 

Qua khảo sát thực tế tại 2 cơ sở là nhà máy xử lý rác và sản xuất phân bón vi sinh Nam thành và nhà máy sản xuất rong sụn, rau câu Sơn Hải, UBND huyện Thuận Bắc cho biết, trong thời gian qua, UBND huyện Thuận Bắc cơ bản  thực  hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa phương.

Được biết, hàng năm UBND huyện Thuận Bắc đều có tham mưu xây dựng,  ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huớng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường; định kỳ tổ chức kiểm, đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; công tác quản lý tài nguyên khoán sản; việc xả các chất thải, khí thải, nước thải sau sản xuất gây ô nhiễm môi trường được địa phương quản lý chặt chẽ; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên.

Trong 5 năm qua, UBND huyện Thuận Bắc đã tổ chức 30 cuộc  kiểm tra, phát hiện và xử lý 13 trường hợp vi phạm, thu nộp vào ngân sách 140.500.000 đồng.

Đoàn kiểm tra khảo sát nhà máy xử lý rác và sản xuất phân bón vi sinh Nam Thành 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, để thực hiện tốt hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại địa phương, yêu cầu UBND huyện Thuận Bắc cần tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát bổ sung vào chương trình, kế hoạch của địa phương để thực hiện; đồng thời phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật và các quy định về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các tầng lớp Nhân dân.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát, phát hiện, phản ánh những hành vi vi phạm về môi trường; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, tiêu chí môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đóng chân trên địa bàn và trong khu dân cư.

Thực hiện xử lý những vi phạm góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản