Tin mới

Ninh Thuận: Tọa đàm công tác giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) - Chiều ngày 7/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022, cho 71 Trưởng ban công tác Mặt trận và cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy, đặc biệt là: Kết luận số 14-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; vì thế, quan trọng và cần thiết nhất là trang bị, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác giám sát và phản biện xã hội, cũng như cách thức đổi mới nội dung, hoạt động, nâng cao hiệu quả của MTTQ Việt Nam, góp phần thực hiện ngày càng hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ, thấu hiểu từng nội dung, chia sẽ những kinh nghiệm, qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản