Phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm với nhân dân

(Mặt trận) - Sáng 30/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và tập huấn Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021-2030” (Đề án giám sát 06-ĐA/TU). Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu chủ trì Hội nghị.

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Phạm Thanh Tuyền, Phó Ban công tác phía Nam Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Mở rộng giám sát cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên

Triển khai Chỉ thị 13 tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng, nhiều năm qua, Thành ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tập trung chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tại TPHCM đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quy định về giám sát, trong đó tập trung vào các lĩnh vực người dân quan tâm, bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định, qua giám sát đã phát hiện những vấn đề còn hạn chế, bất cập để kiến nghị chính quyền các cấp điều chỉnh và có giải pháp khắc phục, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, sau gần 7 năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường trên địa bàn TPHCM (từ năm 2009 - 2015), hoạt động giám sát tiếp tục được phát huy thông qua đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND xã, TP, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội,… Tuy nhiên, so với yêu cầu và mục tiêu đặt ra, hiệu quả công tác giám sát chưa cao, vẫn còn một số hạn chế như: chủ thể giám sát chủ yếu là MTTQ Việt Nam các cấp, đối tượng giám sát chủ yếu là cơ quan chính quyền, kết luận giám sát còn chung chung; vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa mạnh dạn góp ý những hạn chế, yếu kém của cấp ủy, chính quyền các cấp; nhiều kiến nghị của Nhân dân kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều đề xuất, kiến nghị sau giám sát chưa được các cấp chính quyền quan tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách thỏa đáng... nên hiệu quả giám sát chưa cao.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân TP tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giám sát và đặc biệt khi TPHCM thực hiện tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Thành ủy đã xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 - 2030".

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đối với tổ chức, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát Ban thường vụ cấp ủy, UBND cấp dưới giai đoạn 2021 - 2025 và Ban Thường vụ cấp ủy, UBND cùng cấp giai đoạn 2025 – 2030, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp.

Đối với cá nhân, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu UBND cấp dưới giai đoạn 2020 - 2025 và giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu UBND cùng cấp giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời mở rộng giám sát cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp, đề án cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp;…

Xây dựng cơ chế nhân dân giám sát MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

  Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại điểm cầu 46 Tràng Thi, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tham luận tại Hội nghị từ điểm cầu 46 Tràng Thi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến cơ chế giám sát. Trong đó, nhắc tới việc phải xác định ai là người thanh tra người làm công tác thanh tra, ai là người kiểm tra, giám sát người làm công tác kiểm tra, giám sát.

"Làm thế nào để nhân dân giám sát Đảng, giám sát chính quyền và xác định ai giám sát MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Qua đó, cần rằng cần khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,  Nhân dân làm chủ để người dân thực sự có quyền giám sát Đảng, chính quyền và các tổ chức của mình.", ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, công tác giám sát của MTTQ Việt Nam cần có sự phối hợp và phân công hợp lý giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên để việc giám sát được rộng và sâu, hiệu quả xã hội cao. Kết quả công tác giám sát của MTTQ Việt Nam phải được báo cáo công khai, đầy đủ cho HĐND TP và Ban Chấp hành Đảng bộ TP và công bố để nhân dân biết, thấy được vai trò của MTTQ Việt Nam và góp sức cho MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt hơn trách nhiệm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến việc cần có trang thông tin điện tử về công tác giám sát của MTTQ Việt Nam TPHCM để công bố các kế hoạch giám sát, kết quả giám sát và tiếp thu ý kiến của nhân dân, nhằm giúp công tác giám sát tốt hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời cần nghiên cứu để xây dựng cơ chế nhân dân giám sát MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện công tác giám sát để công tác này thực sự là của dân, do dân, vì dân, vì Đảng, vì đất nước.

Tăng cường hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở địa bàn dân cư

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM các cấp Triển khai Chỉ thị 13 và thực hiện Đề án giám sát 06 phải tập trung vào một số lĩnh vực như công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thủ tục hành chính, quy hoạch sử dụng đất, về các nguồn thu trong dân...

Từ đó phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở quận, phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

"Cần tổ chức giám sát việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trong góp ý việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề nóng mà người dân quan tâm.", bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng chất năng lực dự báo, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp; tăng cường hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở địa bàn dân cư.

Cùng với đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị 13 với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí hàng năm; vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng nhằm làm trong sạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, góp phần kịp thời giáo dục, xử lý các cá nhân có sai phạm, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản