Phú Yên: Giám sát cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Từ ngày 26/8 - 1/9, Ủy ban MTTQ thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) tổ chức đoàn giám sát về việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 tại 5 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

 Giám sát mô hình Chi hội nông dân tự quản đoạn đường sáng - xanh - đẹp.

Theo đó, đoàn giám sát sẽ trực tiếp giám sát tại các phường bao gồm: Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Trung, Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc và xã Hòa Tân Đông.

Nội dung tập trung vào việc triển khai 5 nội dung cuộc vận động gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; để đánh giá việc phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp; việc triển khai đánh giá là sự hài lòng của người dân trong việc xem xét và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời triển khai nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới; công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

 Xây dựng đường giao thông nông thôn.

Thông qua đợt giám sát này nhằm rút ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy, xây dựng các giải pháp thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.

XUÂN HIẾU

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản