Tin mới

Phú Yên: Hiệu quả của Mặt trận khi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý kiến thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Nhiệm vụ trọng tâm

Là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong nhiều năm qua, bà Trần Thị Kim Chi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) chia sẻ: Hằng năm, Mặt trận phường xác định việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một nhiệm vụ quan trọng nên chúng tôi xây dựng cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trên từng nội dung như công tác giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí; giám sát cán bộ, đảng viên. Để thực hiện tốt công tác này, mặt trận phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình Nhân dân, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua nhiều kênh khác nhau như: hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp… Đặc biệt là mặt trận và đoàn thể phường đã phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại với Nhân dân trên một số lĩnh vực nóng liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền có những giải pháp phù hợp với nguyện vọng người dân, tăng cường sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các dự án lớn của phường.

 Người dân xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tại một chương trình đối thoại giữa Nhân dân với lãnh đạo xã.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tham gia tiếp công dân và xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp ý 75 dự thảo của các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Các ý kiến tham gia của ủy ban MTTQ các cấp đều được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh.

Ủy ban MTTQ các cấp cũng xây dựng nội dung tham gia xây dựng Đảng năm 2022, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình Nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực tế giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong Nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với Nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên cho biết: Việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được MTTQ các cấp và tổ chức thành viên thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH và HĐND các cấp; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản dưới luật, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các cấp có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Trong điều kiện tỉnh Phú Yên kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá; trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... Những vấn đề đó đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận không ngừng phát huy cao độ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mặt trận, đoàn thể và Nhân dân để ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

“Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp tỉnh Phú Yên cần xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy; tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở để Nhân dân quan tâm đóng góp nhiều ý kiến cho sự phát triển của địa phương, của tỉnh. Việc tiếp thu ý kiến của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân cũng cần được các cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Thông qua việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản