Tin mới

Phú Yên: Hội nghị phản biện đối với dự thảo hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn

(Mặt trận) - Sáng ngày 7/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Dự thảo Quyết định).

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

 

Để đảm bảo các ý kiến phản biện xã hội phản ánh được những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, các ý kiến có chất lượng, trước khi Hội nghị được tổ chức, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát với thành phần gồm: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các chuyên gia được mời tham gia phản biện xã hội; Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tiến hành khảo sát một số địa phương có liên quan đến Dự thảo Quyết định trên địa bàn tỉnh. Sau khi khảo sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến phản biện xã hội của các chuyên gia; các kiến nghị, đề xuất của chính quyền địa phương và người dân đến các đại biểu tham dự Hội nghị để nghiên cứu trước khi tổ chức hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu 08 lượt ý kiến, các ý kiến cơ bản thống nhất ban hành Quyết định, một số ý kiến đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét, điều chỉnh đối với hình thức, tỷ lệ mức vốn thu hồi và thời gian thu hồi vốn bằng tiền hoặc hiện vật; thẩm quyền thu hồi và quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật thu hồi; việc gia hạn thời gian thu hồi vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật; đồng thời, đề nghị điều chỉnh một số nội dung của các điều khoản trong Dự thảo Quyết định cho phù hợp;…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý phản biện của các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ nghiên cứu và chọn lọc để bổ sung vào dự thảo Quyết định, bảo đảm Quyết định sau khi ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao; là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản