Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Đó là yêu cầu đặt ra tại Chỉ thị 27-CT/TU, ngày 2/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Phú Yên (Chỉ thị 27). Đây là cơ sở chính trị vững chắc để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện GS, PBXH nhằm đáp ứng kỳ vọng của Đảng và mong đợi của Nhân dân.

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn dân

Quảng Bình: Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng giám sát của Mặt trận

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Tạo chuyển biến mạnh mẽ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Chỉ thị 27 đến lực lượng làm công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh. Quán triệt nội dung của Chỉ thị 27, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, Chỉ thị 27 xác định rõ 3 nội dung cụ thể. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác GS, PBXH; tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức GS, PBXH. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bám sát Kế hoạch triển khai Chỉ thị 27 của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh. Từ đó triển khai nội dung, nhiệm vụ, cách thức tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể và thời gian, lộ trình phù hợp để triển khai toàn diện các nội dung, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác GS, PBXH và phát huy quyền làm chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân thông qua hoạt động GS, PBXH.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn phổ biến quán triệt Chỉ thị 27 tại Ủy ban MTTQ huyện Tuy An với sự tham dự của đội ngũ làm công tác Mặt trận các huyện Tuy An, Đồng Xuân và TX Sông Cầu.

Để tạo sự thống nhất trong hoạt động GS, PBXH, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn lưu ý, công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là hết sức quan trọng, tạo sự nhịp nhàng, thống nhất nội dung, không chồng chéo, trùng lắp về nội dung giám sát cũng như áp lực đối với đơn vị được giám sát. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức GS, PBXH theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Tăng cường giám sát đại biểu dân cử và việc thực hiện kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công khai, minh bạch kết quả GS, PBXH theo quy định.

“Lực lượng làm công tác mặt trận phải phát huy tính chủ động, vai trò chủ trì; tăng cường phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch GS, PBXH. Để làm được điều này, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, bản lĩnh công tác để đáp ứng yêu cầu về công tác GS, PBXH ngày càng tốt hơn”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Thống nhất cao

GS, PBXH là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được quy định ở Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam và các quyết định, chỉ thị của Đảng; là công cụ, cơ chế để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác GS, PBXH của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hiện MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức quán triệt quy chế GS, PBXH trong đội ngũ cán bộ MTTQ và đoàn thể, hướng dẫn quy trình tổ chức đoàn GS, PBXH ở từng cấp nhằm đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, đúng quy định của pháp luật và sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện.

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên cũng vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác GS, PBXH cho các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Vân Anh truyền đạt rất kỹ quy trình, cách thức thực hiện một cuộc giám sát; triển khai một số văn bản mới của trung ương, của tỉnh về hoạt động GS, PBXH; các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động giám sát thời gian đến. Qua đó bổ sung những kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng giám sát phù hợp, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ban này ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất cao cũng như cùng thảo luận, nêu ý kiến đóng góp. Ông Phan Tiến Trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân) cho hay: Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã thực hiện chức năng GS, PBXH tuy chưa nhiều, chưa toàn diện trên các lĩnh vực nhưng bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận ở một số lĩnh vực: Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý về dân tộc, tôn giáo; cải cách thủ tục hành chính; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… Vì vậy, việc phổ biến quán triệt Chỉ thị 27 là rất cần thiết, khẳng định được tầm quan trọng của công tác GS, PBXH, giúp cơ sở có căn cứ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Còn ông Nguyễn Thành Sâm, Trưởng ban Công tác mặt trận phường Xuân Đài (TX Sông Cầu) chia sẻ: Lâu nay, một bộ phận Nhân dân chưa hiểu và nắm được chủ trương GS, PBXH nên chưa tích cực tham gia, cung cấp thông tin. Công tác giám sát mới chỉ thực hiện ở đối tượng là các cơ quan, tổ chức, chưa thực hiện giám sát đối với cá nhân; thực hiện quy trình giám sát còn nhiều lúng túng. “Khi được phổ biến quán triệt Chỉ thị 27, chúng tôi thấy được trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân, để từ đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác GS, PBXH, về vai trò, vị trí của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, ông Sâm nói.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và xác định công tác GS, PBXH là nhiệm vụ rất quan trọng, hàng đầu trong các nhiệm vụ của MTTQ các cấp. Do đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn yêu cầu mỗi cán bộ công chức, người lao động đang làm công tác mặt trận trong quá trình tổ chức thực hiện phải vừa làm vừa nghiên cứu, đúc kết thực tiễn để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy sáng kiến cách làm hay, hiệu quả, tâm huyết, trách nhiệm và vì Nhân dân. Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp căn cứ các văn bản hướng dẫn của tỉnh để tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cán bộ mặt trận các cấp về hoạt động GS, PBXH. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, thực hiện có hiệu quả hoạt động GS, PBXH trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản