Hiệu quả giám sát của Mặt trận ở khu dân cư
Hiệu quả giám sát của Mặt trận ở khu dân cư
(Mặt trận) -Giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư là một nhiệm vụ quan trọng nằm trong vai trò giám sát của Mặt trận. Đây được xem là hoạt động khó, vì vậy để thực hiện tốt công tác này...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản