Phú Yên: Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, từ năm 2016 đến nay, Mặt trận tỉnh Phú Yên thực hiện Quyết định 217-218/QĐ-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Mặt trận trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Bến Tre tăng cường giám sát để triển khai tốt công tác bầu cử

Đồng Nai: Đảm bảo đúng luật, dân chủ, tiết kiệm, an toàn trong ngày bầu cử

 Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên làm việc tại TP Tuy Hòa.

Theo đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức ký kết các chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch giám sát; chủ trì tổ chức 18 đoàn giám sát với 17 chuyên đề thuộc các lĩnh vực người dân quan tâm.

Sau các cuộc giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên có nhiều kiến nghị gửi đến các cơ quan liên quan đề nghị giải quyết.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên củng đã tổ chức 9 hội nghị phản biện xã hội; có văn bản kiến nghị gửi đến cơ quan soạn thảo văn bản góp phần bảo đảm tính đúng đắn, hiệu quả phù hợp thực tiễn đời sống xã hội. Các ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 5.476 cuộc. Hai ban này đã kiến nghị xử lý 451 vụ việc, có 417 vụ việc được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời. 

XUÂN HIẾU

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản