Quảng Ninh: Phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) - Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp của Quảng Ninh tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì cuộc giám sát việc thực hiện trách nhiệm và chương trình hành động đối với 18 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.641 hội nghị tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các địa phương; tổ chức 15 hội nghị để tuyên truyền phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, để công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng hiệu quả, thực chất, MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; thông qua đối thoại trực tiếp với nhân dân, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Qua các kỳ tiếp xúc cử tri và qua nhiều kênh thông tin, MTTQ các cấp đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân, kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết kịp thời, dứt điểm, tạo sự đồng thuận, hạn chế khiếu nại tố cáo kéo dài. 6 tháng đầu năm, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 130 đơn thư của công dân (cấp tỉnh 30 đơn, MTTQ các cấp tại địa phương nhận 100 đơn), đã chuyển 49 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết (cấp tỉnh chuyển 12 đơn, MTTQ các cấp TP Hạ Long chuyển 37 đơn), đồng thời thực hiện giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, thống nhất có nhiều đổi mới bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, khoa học, nhân văn, phù hợp với thực tiễn trên tinh thần phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để khuyết điểm trở thành sai phạm; sai phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn.

Nổi bật, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hoàn thành đạt kết quả tốt cuộc giám sát việc thực hiện trách nhiệm và chương trình hành động đối với 18 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn giám sát đã tiến hành thẩm định, xác minh thông qua hồ sơ, tài liệu do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, ban tiếp công dân cấp huyện, thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố nơi có đại biểu được giám sát cung cấp. Đoàn cũng đã làm việc trực tiếp tại 17/18 cấp ủy chi bộ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi đại biểu công tác; các chi bộ thôn, khu phố nơi đại biểu cư trú và nơi được phân công theo dõi (đại biểu là cấp ủy viên).

Qua giám sát, bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực, đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đưa ra những kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh được giám sát, với tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương, với Thường trực HĐND tỉnh và thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, để kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục. Qua đó, góp phần tích cực vào thành công chung tại các kỳ họp, cơ bản đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Chia sẻ tại cuộc giám sát, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại TP Hạ Long, nhấn mạnh, chương trình giám sát được tiến hành bài bản, chặt chẽ, khách quan, có ý nghĩa khuyến khích tự phê bình, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời những tồn tại, hạn chế, ngăn chặn dấu hiệu tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí khẳng định Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại TP Hạ Long sẽ tiếp tục có giải pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng đại biểu tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài nội dung giám sát trên, hiện MTTQ tỉnh cũng đang triển khai tổ chức giám sát các dự án, công trình đăng ký gắn biển chào mừng 60 năm thành lập tỉnh và công tác chuẩn bị 50.000 suất tái định cư tại các địa phương trong tỉnh. Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã đã chủ trì triển khai 305 hoạt động giám sát (cấp huyện 23, cấp xã 282 hoạt động). Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025. Nội dung kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh được UBND tỉnh và cơ quan chủ trì soạn thảo đồng thuận, tiếp thu nghiêm túc.

Cùng với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo được khí thế sôi nổi huy động các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển KT-XH, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh đảm bảo đúng kế hoạch và đạt kết quả.

Nổi bật là Liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2023, thu hút được sự quan tâm tham gia của các thôn, khu phố và đông đảo nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; lựa chọn bình xét 60 mô hình, phần việc tiêu biểu gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; triển khai giám sát tiến độ thi công các dự án, công trình đăng ký gắn biển chào mừng 60 năm thành lập tỉnh.

Các hoạt động vì người nghèo, từ thiện, nhân đạo, chính sách với người có công tiếp tục được triển khai hiệu quả. 6 tháng đầu năm đã huy động nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng 144 căn nhà "Đại đoàn kết" với tổng số tiền trên 4,845 tỷ đồng; tiếp nhận, phân bổ 3 tỷ đồng từ hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh; thăm, tặng trên 115.000 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền, hiện vật trị giá 72,475 tỷ đồng và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa huy động sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng với các hoàn cảnh khó khăn; triển khai huy động nguồn lực ủng hộ tỉnh Điện Biên xây 200 căn nhà "Đại đoàn kết" trị giá 10 tỷ đồng cho các hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống đã góp phần củng cố niềm tin và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản