Tin mới

Sóc Sơn: Phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Những năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp trong huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã được củng cố, kiện toàn ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Công tác Mặt trận ngày càng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch nước: 'Công chứng phải phục vụ nhân dân'

 Cán bộ MTTQ huyện Sóc Sơn tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Năm 2021 trong bối cảnh chung tình hình đất nước đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng nhờ sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, sự phối hợp của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn, đặc biệt là sự ủng hộ và đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, của các tầng lớp nhân dân nên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo giữ vững.

Huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đang tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được cải thiện, chính sách xã hội được quan tâm chăm lo, sự nghiệp giáo dục, y tế đạt kết quả tốt. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng được tăng cường chỉ đạo; an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố. Nhân dân đón xuân vui vẻ, tiết kiệm.

Xây dựng và triển khai kế hoạch MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, kế hoạch vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng năm 2021 đến 100% MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên của MTTQ huyện.

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19, giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; xây dựng “Cụm dân cư an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, trong đó Trưởng Ban Công tác Mặt trận là Tổ trưởng tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở khu dân cư; phát huy tốt vai trò của Tổ Covid cộng đồng.

MTTQ huyện đã hướng dẫn cơ sở kịp thời nắm tình hình dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, tham gia Ban chỉ đạo huyện giám sát các cơ sở y tế về cung cấp các trang, thiết bị y tế phòng, chống Covid-19; Chủ động thành lập 2 đoàn giám sát tổ chức giám sát 26/26 xã, thị trấn về việc thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố; 13 doanh nghiệp có đăng ký sản xuất, kinh doanh theo phương châm 3 tại chỗ; giám sát công tác xét duyệt, chi trả hỗ trợ cho người dân  gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố. Công văn số 1371/CV-MTTQ-BTT ngày 09/9/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Trong những năm qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tập trung tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chủ trì phối hợp trực tiếp làm việc với MTTQ và các đoàn thể các xã về đích hàng năm, các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình kinh tế, trọng tâm là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình văn hóa, phong trào trồng cây, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, xây dựng các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn thường xuyên tham gia tiếp dân định kỳ với người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện theo quy định và tổ chức tiếp dân thường xuyên tại cơ quan.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc tiếp dân, tham gia giải quyết những mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo ở địa phương nhằm hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, góp phần hạn chế những mâu thuẫn và ổn định tình hình trong cộng đồng dân cư.

MTTQ cấp cơ sở luôn quan tâm, lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời phối hợp với chính quyền giải quyết các vụ việc vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Cùng đó, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phát huy vai trò của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội, kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Cùng với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật của Quốc hội, các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp như: Các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Với niềm tin vào sự đổi mới và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới, năm 2022 hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của năm, sự chỉ đạo của MTTQ thành phố, của Huyện ủy Sóc Sơn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19, giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; xây dựng “Cụm dân cư an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, trong đó Trưởng Ban Công tác Mặt trận là Tổ trưởng tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở khu dân cư; phát huy tốt vai trò của Tổ Covid cộng đồng...

THANH BÌNH

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản