Tin mới

Thái Bình: Triển khai giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

(Mặt trận) - Chiều 21/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

 

Trước đó, ngày 04/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-MTTQ-BTT về việc Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022; Quyết định số 476-QĐ/MTTQ-BTT về thành lập Đoàn giám sát Theo đó, thời gian giám sát sẽ thực hiện từ ngày 23/11 đến ngày 29/11, Đoàn giám sát có 16 thành viên và được chia làm 2 tổ. Đoàn sẽ giám sát tại UBND xã, gia đình hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo được thu hưởng chính sách. Đặc biệt trong kế hoạch giám sát cũng nêu rõ Đoàn sẽ gặp gỡ, trao đổi với một số đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo với tư cách là đối tượng thụ hưởng chính sách, một số mô hình, điển hình thoát nghèo ở cơ sở được giám sát, cụ thể sẽ chọn ngẫu nhiên từ 3 – 7 hộ để kiểm tra…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, bổ sung thêm một số nội dung, cách thức tiến hành, các lưu ý khi giám sát tại cơ sở và các khu dân cư, tiếp xúc với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đây là hoạt động thực hiện theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm tăng cường công tác giám sát kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trong thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tới đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của người dân, không chạy theo thành tích, có sự đồng thuận của người dân về kết quả rà soát, có sự tham gia thực hiện và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản