Tin mới

Thanh Hóa: Làm tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) - Để công tác giám sát phản biện trên địa bàn tỉnh phát huy hết hiệu quả hơn nữa, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa đề nghị MTTQ các cấp, sớm xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp xã, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra Nhân dân trên tinh thần “cầm tay chỉ việc”, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở có kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức…

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 5/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ủy ban MTTQ 27 huyện, thị xã, thành phố giao ban công tác Mặt trận quý I năm 2022 và triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (khóa XVIII).

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tập trung vào các nội dung cụ thể như: Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải pháp của kết luận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình, phát động các phong trào theo hướng cụ thể, rõ việc. Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân….

Trong quý I năm 2022, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ công tác mặt trận ngay từ đầu năm bằng kế hoạch chi tiết, cụ thể và hướng dẫn hoạt động trên từng nội dung, chương trình công tác. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền và thiết bị vật tư y tế trị giá trên 23 tỷ đồng. MTTQ các cấp đã tặng 15.300 suất quà an sinh cho người dân khó khăn do dịch Covid-19. Dịp Tết Nguyên đán, MTTQ các cấp trao hơn 153.000 suất quà, trị giá hơn 68 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và bàn giao 401 nhà đại đoàn kết. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tập trung triển khai theo hướng phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, vai trò chủ trì của MTTQ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động...

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa đề nghị: MTTQ các huyện, thị, thành phố xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt tình hình Nhân dân, tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và ngành y tế tham gia phòng, chống dịch; khắc phục tính hình thức trong việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Lựa chọn các mô hình điểm để chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần thiết thực vào chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM của địa phương. Thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, bảo đảm tính khách quan việc triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát hướng dẫn của tỉnh, kế hoạch giám sát của từng cấp, thực hiện nghiêm công tác giám sát theo đúng quy trình, thành phần, kiến nghị sau giám sát theo hướng chọn việc để làm. Sớm xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ mặt trận cấp xã, Ban công tác mặt trận khu dân cư, ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra Nhân dân trên tinh thần “cầm tay chỉ việc”, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở có kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, tạo chuyển biến rõ nét công tác giám sát và phản biện xã hội theo chủ đề năm 2022 “Năm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản