Thành phố Hồ Chí Minh: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ thành uỷ

(Mặt trận) - Sáng 20/6, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tiếp tục tổ chức Đoàn giám sát đối với Đảng ủy Phường 4, Phường 10 thuộc quận Gò Vấp và Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp do ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đi cùng đoàn gồm thành viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, đại diện Ban Nội chính Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu Chiến binh Thành phố, Hội Luật gia Thành phố.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 
Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố mong muốn các đơn vị được giám sát nhấn mạnh thêm những kết quả nổi bật trong thời gian qua cũng như những khó khăn, bất cập tồn tại tại đơn vị. Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng mong muốn được nghe thêm ý kiến của các ông/bà là cấp ủy của các chi bộ trực thuộc, cấp ủy các phường trên địa bàn quận đối với việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Sau khi nghiên cứu báo cáo của các đơn vị, tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn giám sát đã có những ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo cũng như có những kiến nghị đối với tập thể Đảng ủy phường, Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường, quận để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.
 
Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Trưởng đoàn giám sát đề nghị cấp ủy quận Gò Vấp quan tâm một số nội dung như tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn tạo chuyển biến trong nhận thức về vai trò và công tác giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; Cấp ủy cần quan tâm đào tạo, bố trí nhân sự, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ cơ sở; nghiên cứu thêm về cách thức cập nhật thông tin, giải quyết triệt để các ý kiến, phản ánh của người dân trên địa bàn quận…
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản