Trà Vinh: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy và cá nhân người đứng đầu

(Mặt trận) - Chiều ngày 5/5, ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh chủ trì buổi làm việc để triển khai quyết định và kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cá nhân người đứng đầu.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Quyết định số 1387-QĐ/TU ngày 25/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thành lập Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn để giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 1705/QĐ-TTg, ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đối với Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cá nhân người đứng đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Triết cho biết mục đích của công tác giám sát là nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của tập thể Đảng ủy và cá nhân người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương nêu trên để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục; đồng thời khẳng định việc giám sát sẽ được thực hiện đảm bảo theo quy trình, quy định và nguyên tắc giám sát của Đảng.

Qua đó, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh mong muốn tập thể và người đứng đầu được giám sát phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác phối hợp, thẳng thắn trao đổi để làm rõ những vấn đề Đoàn giám sát cần và yêu cầu bổ sung trong báo cáo tự giám sát (nếu có), nhất là làm cầu nối, giới thiệu để Đoàn giám sát gặp gỡ, làm việc với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện (nếu cần thiết) để trao đổi, nắm bắt một số vấn đề liên quan phục vụ cho công tác giám sát.

Theo kế hoạch, thời gian tiến hành giám sát trong 30 ngày làm việc kể từ ngày Đoàn giám sát nhận được báo cáo bằng văn bản của Đảng ủy Sở và người đứng đầu; dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản