Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn phối hợp xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

 Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn tham gia ý kiến tại cuộc họp về xây dựng nông thôn mới.

Ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn cho biết: Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận các cấp. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên thường xuyên hướng dẫn cơ sở phối hợp với các cơ quan, phòng, ban liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống, ổn định quốc phòng, an ninh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã làm tốt vai trò cầu nối để tạo điều kiện cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện vận động bầu cử. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua 69 điểm tiếp xúc trên địa bàn huyện đã có gần 3.600 cử tri tham dự với 218 ý kiến, đề đạt nguyện vọng đối với các ứng cử viên HĐND các cấp.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham gia cùng Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật của các Chi cục thi hành án, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp cùng HĐND huyện thẩm tra các tờ trình và các dự thảo nghị quyết góp phần nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những ý kiến phản biện của Mặt trận đã được các cơ quan dự thảo văn bản nghiên cứu, tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản được ban hành, bảo đảm tính khả thi của các chương trình, kế hoạch, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính quyền địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội khi triển khai thực hiện.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng được Mặt trận các cấp trong huyện triển khai có hiệu quả, thông qua công tác hòa giải đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết nội bộ, làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các xã, thị trấn cùng với Tổ hòa giải ở các thôn, khu phố đã tiếp nhận và hòa giải 114 vụ việc; xây dựng và công nhận 61 quy ước thôn, khu phố. Công tác giám sát các nguồn quỹ vận động từ sự đóng góp, ủng hộ của Nhân dân như Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ đều được quản lý sử dụng đúng mục đích, chi đúng đối tượng, đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Với những kết quả đạt được trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Mặt trận các cấp của huyện Ninh Sơn đã phát huy tích cực vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Thịnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản