Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng giám sát tình hình cán bộ, đảng viên tại Quận Lê Chân

(Mặt trận) - Sáng 17/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố tổ chức đoàn giám sát tình hình cán bộ, đảng viên tại Quận ủy Lê Chân. Ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn giám sát.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch nước: 'Công chứng phải phục vụ nhân dân'

Quang cảnh cuộc làm việc 

Theo báo cáo của Quận ủy Lê Chân, số lượng biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn quận : 2179/2373 chỉ tiêu thành phố giao. Ngoài ra, số người làm việc đang thực hiện tại 3 đơn vị sự nghiệp tự chủ: 22 người (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: 7 người, Ban quản lý chợ: 9 người, Trung tâm Phát triển quỹ đất: 6 người). Cán bộ, công chức, viên chức của quận đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Chất lượng chuyên môn đào tạo của cán bộ, công chức đảm bảo được công tác chuyên môn cũng như công tác quản lý điều hành, trong đó cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn thạc sĩ: 252 người (chiếm tỷ lệ 11,7%), Đại học: 1680 người (chiếm tỷ lệ: 77,9%); trình độ Lý luận chính trị cao cấp: 55 người (chiếm tỷ lệ 2,5%), Trung cấp: 451 người (chiếm tỷ lệ: 20,7%). Độ tuổi của cán bộ, công chức, viên chức từng bước đáp ứng được theo cơ cấu 3 độ tuổi, đặc biệt số cán bộ tuổi trẻ tăng so với các năm trước, phấn đấu hạ thấp độ tuổi bình quân đảm bảo ổn định, liên tục, kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của quận.

Tính từ năm tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2021, Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy kết nạp được 265 đảng viên mới; thành lập được 7 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TU. Đến nay, Đảng bộ quận Lê Chân có 79 chi, đảng bộ trực thuộc; 509 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 12.406 đảng viên.

Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bô. Chỉ đạo Ban Dân vận Quận ủy, MTTQ Việt Nam quận chủ động xây dựng chương trình giám sát toàn khóa, chương trình giám sát năm; trong đó có giám sát cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể từ quận đến phường thực hiện có hiệu quả các chương trình giám sát. Ban Thường vụ Quận đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội. Nắm bắt thông tin, tổng hợp, kịp thời phản ánh, báo cáo với Thường trực Quận ủy để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước…

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân và ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy và MTTQ Việt Nam quận đã chuẩn bị báo cáo công phu cung cấp đầy đủ số liệu, có nhiều cố gắng làm thay đổi diện mạo đô thị quận góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo… được thực hiện đúng quy trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Cao Xuân Liên đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục quan tâm tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể; đưa vào chương trình, kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên. Rà soát công tác tuyển dụng công chức; tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ; tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận; giải quyết khách quan, theo đúng quy định của pháp luật vụ việc tại trường THCS Ngô Quyền. Ban Thường vụ Quận ủy tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản