Bắc Ninh:Triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Ngày 6-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển khai mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu phố Nghĩa Lập, phường Phù Khê (thành phố Từ Sơn). Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chọn làm điểm để triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Khu phố Nghĩa Lập có 647 hộ với 2.321 nhân khẩu; Chi bộ có 49 đảng viên. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố luôn đoàn kết đồng lòng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp xây dựng khang trang, Nghĩa Lập đạt các tiêu chí Nông thôn mới từ năm 2015, hiện nay khu phố đang hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

 Ban Công tác MTTQ khu phố ký cam kết triển khai mô hình với Trưởng khu phố, các chi hội đoàn thể và đại diện các dòng họ.

 Mô hình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  góp phần xây dựng khu phố văn minh, hiện đại, với các nội dung cụ thể: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; động viên nhân dân phát huy dân chủ trong xây dựng đô thị văn minh, hoạt động tự quản ở cộng đồng; tuyên truyền, giới thiệu những sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt chất lượng, uy tín đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tăng thị phần tiêu dùng hàng Việt; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; tổ chức ký cam kết với các tổ chức, hộ gia đình về thực hiện các quy định xây dựng đô thị văn minh;  định kỳ mỗi tháng 1 lần Ban Công tác Mặt trận khu phố tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình; tổ chức sơ kết vào dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu phố diễn ra vào tháng 11-2023, tổng kết vào tháng 11-2024.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao kinh phí 10 triệu đồng hỗ trợ cho Ban Công tác MTTQ khu phố Nghĩa Lập triển khai mô hình.

M.Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản