Tin mới

Biên Hòa: Tăng cường giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

(Mặt trận) - Ngày 11/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa về công tác giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2021.

Sơn La: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu lần thứ XXI

Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện An Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Ông Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu. Ảnh: Mạnh Thìn

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa và các đoàn thể chính trị xã hội địa phương đã đẩy mạnh vai trò giám sát thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên các cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn.

Cụ thể, đối tượng chịu giám sát trong năm 2021 là lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TP Biên Hòa và lãnh đạo phường Trảng Dài. Kết quả, qua giám sát chưa phát hiện cán bộ đảng viên, người đứng đầu cơ quan của hai đơn vị trên có các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, ban lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TP Biên Hòa đã thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương, tổ chức việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo quy định của Thành ủy; Kết quả, không có ý kiến, kiến nghị nào của các đoàn thể chính trị, nhân dân liên quan đến ban lãnh đạo đơn vị đến mức phải kiểm tra, xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tuyên truyền, vận động nhân dân nhận diện 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị; đạo đức – lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ để tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội TP tiến hành giám sát đối với 312 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng giám sát.

Năm 2021, toàn Đảng bộ TP Biên Hòa có 100% cấp ủy cơ sở, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và trên 99% đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, sau kiểm điểm, các tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Sau kiểm điểm, có 52 đảng viên bị thi hành xử lý kỷ luật Đảng.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa, các đoàn thể địa phương đã kiến nghị một số nội dung đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh như cần có văn bản cụ thể hóa hướng dẫn về việc giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại khu phố; quy trình tiếp nhận xử lý, giải quyết các thông tin, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của MTTQ Việt Nam đến các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đảng để thực hiện giám sát còn chậm.

Đoàn giám sát cũng đã tiếp thu các kiến nghị của lãnh đạo Ban thường vụ Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP Biên Hòa. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa thông tin thêm như: kết quả giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên các cơ quan, đơn vị chưa được chi tiết; Vấn đề giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt có khó khăn gì không? Nếu có thì cần làm rõ vì sao khó khăn; Trong báo cáo vẫn chưa thể hiện rõ công tác giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư; các số liệu chưa có chuyên đề, chuyên sâu.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản