Tin mới

Cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân

(Mặt trận) -Gần dân, sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của nhân dân, các Ban Công tác Mặt trận (CTMT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Về thôn Phùng Dị, xã Ngọc Xá (Quế Võ) vào một ngày đầu tháng 9, cảm nhận rõ nét đổi thay ở vùng quê thuần nông. Những ngôi nhà mái bằng, cao tầng san sát. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nguyễn Thế Mậu phấn khởi: “Phùng Dị đạt các tiêu chí nông thôn mới từ năm 2018, đến nay, thôn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Có được kết quả đó, là nhờ những năm qua, Ban CTMT thôn đẩy mạnh tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Thôn Phùng Dị có 203 hộ với 823 nhân khẩu. Để củng cố khối đại đoàn kết, Ban CTMT thôn phối hợp với các chi hội đoàn thể tăng cường vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức; đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy người dân là trung tâm trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua. Điển hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban CTMT thôn vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động xây dựng đường làng, ngõ xóm, cổng làng và các công trình văn hóa tín ngưỡng. Thôn xây dựng tuyến đường hoa với tổng chiều dài gần 2.000 m; mô hình “làng 3 sạch”, vận động toàn dân tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày chủ nhật cuối tháng. Đến nay, hệ thống giao thông trong thôn được bê tông hóa với hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ năm 2016 đến nay, thôn liên tục đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; hằng năm thôn có 96% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% hộ dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt hơn 50 triệu đồng/năm. Nhiều năm liền Ban CTMT thôn xếp loại hoạt động vững mạnh.

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 730 Ban CTMT, trung bình mỗi Ban có 9 đến 15 thành viên. Xác định Ban CTMT là hạt nhân của  khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng kiện toàn thành viên Ban đảm bảo các tiêu chí: có uy tín trong cộng đồng, nhiệt tình với công tác, có trình độ để nắm bắt, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động nhân dân..; thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên các Ban. Các thành viên Ban phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn, khu phố, chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Các thành viên Ban CTMT khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn (thị xã Từ Sơn) vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Khuyến học”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân. Năm 2020, toàn tỉnh có 94% hộ đạt danh hiệu văn hóa; 90,7% làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng có nhiều chuyển biến tích cực, từ đầu năm đến nay các đám cưới và đám tang cơ bản thực hiện tốt nếp sống văn minh; tỷ lệ điện táng, hỏa táng đạt gần 56%.

Hằng năm, các Ban CTMT chủ trì, phối hợp tổ chức hiệu quả Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18-11. Thông qua các hoạt động của ngày hội tạo sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy truyền thống đoàn kết, yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các Ban CTMT triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy ước, hương ước của thôn, làng, khu phố, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khẳng định: “Thời gian qua, thành viên các Ban CTMT trong tỉnh luôn nhiệt huyết và sáng tạo, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu năm đến nay, với sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban góp phần cùng cả hệ thống chính trị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục phát huy vai trò của các Ban CTMT ở khu dân cư, thời gian tới MTTQ tỉnh tiếp tục chỉ đạo MTTQ cấp huyện, cấp xã thường xuyên quan tâm hướng dẫn hoạt động, kiện toàn đủ số lượng, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động các Ban. Đồng thời, các Ban CTMT tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, nhân dân tham gia giám sát và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

M.Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản