Cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân
Cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân
(Mặt trận) -Gần dân, sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của nhân dân, các Ban Công tác Mặt trận (CTMT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng,...
Phát huy cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
Phát huy cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
(Mặt trận) -Năm qua, hoạt động của MTTQ các cấp tỉnh An Giang chuyển biến tích cực, tập trung hướng mạnh về cơ sở và ngày càng thiết thực, hiệu quả. MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm trong sự phát...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản