Tin mới

Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử

(Mặt trận) - Ngày 13/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên tổ chức Phiên họp lần 3 đánh giá về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả kiểm tra công tác bầu cử và tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Quang cảnh phiên họp lần 3 Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên. 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai theo luật định và đúng tiến độ. Các nội dung công việc đều được chủ động hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Tỉnh đã thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại các Đơn vị bầu cử số 1, 2 tỉnh Phú Yên; 15 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 96 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và 796 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã; phê chuẩn 809 khu vực bỏ phiếu với 809 Tổ bầu cử.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chủ động ban hành, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật về bầu cử. Đến 17 giờ ngày 14/3, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 12 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (không có hồ sơ tự ứng cử) và 109 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (có 1 hồ sơ tự ứng cử); 545 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 4.950 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất và Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử; hoàn thành lấy ý kiến nơi cư trú đối với ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác truyên truyền, hướng dẫn công tác bầu cử được triển khai kịp thời. Công tác an ninh trật tự, an toàn, giải quyết đơn thư khiến nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên đánh giá: Công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã được các tiểu ban, cơ quan, đơn vị địa phương của tỉnh triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để công tác bầu cử được thuận lợi, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau bầu cử, kịp thời ngăn chặn, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động người dân và cử tri chống phá Đảng, Nhà nước; theo dõi tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các đơn thư, khiếu nại theo trình tự, nghiêm túc.

Về công tác tuyên truyền bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, Tiểu ban Tuyên truyền cần tăng cường hướng dẫn các địa phương linh động trong công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với thực tế điều kiện của địa phương, đơn vị, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của người dân, để người dân có trách nhiệm, cảm thấy tự hào khi thực hiện quyền bầu cử để chọn ra những người đại biểu thực sự vì nước, vì dân.

Theo kế hoạch, ngày 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản