Tin mới

Đắk Nông: Làm tốt tiếp công dân, tăng cường, củng cố niềm tin của dân

(Mặt trận) -Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đối với chủ tịch UBND cấp huyện, xã là một trong những nội dung được Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông chú trọng thực hiện trong năm 2021. Qua kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã đạt nhiều kết quả.

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

UBND các huyện, thành phố đã ban hành 67 văn bản về việc tiếp công dân, giải quyết KNTC một cách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đồng thời tổ chức 45 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp huyện đã bố trí trụ sở tiếp công dân để tiếp nhận KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân; thành lập ban tiếp công dân và bố trí phòng làm việc, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân.

Ban tiếp công dân phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân; tham mưu chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc KNTC, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Cùng với việc hướng dẫn công dân chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo theo quy định thì việc phân loại, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận cũng như hướng dẫn, chuyển đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết cũng được chú trọng.

Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân về thông tin, thời gian, lãnh đạo UBND cấp huyện, thành phần tham dự… Từ ngày 1/1/2020 - 30/6/2021, cấp huyện đã tiếp được 1.692 lượt với 2.117 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh; phát sinh 1.102 vụ việc gồm 224 vụ việc cũ và 355 vụ việc mới.

Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân 214 ngày, phó chủ tịch 34 ngày; số chủ tịch tiếp công dân bảo đảm theo quy định 36 ngày là 3 người, trên 18 ngày là 3 người, dưới 18 ngày là 2 người. Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân đột xuất 132 lượt với 228 người đến kiến nghị, phản ánh, phát sinh 97 vụ việc gồm 81 vụ việc cũ và 16 vụ việc mới.

Về giải quyết khiếu nại, tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện là 30 vụ, trong đó đã giải quyết 17 vụ, đang giải quyết 7 vụ, quá thời hạn giải quyết 1 vụ; khiếu nại đúng 16 vụ, sai 13 vụ, đúng một phần 2 vụ, không giải quyết do không đủ điều kiện hoặc rút khiếu nại 5 vụ.

Về thực hiện quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật, đã thực hiện xong 15/23 quyết định, chưa thực hiện 8 quyết định. Chủ tịch UBND cấp huyện cũng giải quyết 10 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó đã giải quyết 3 vụ, đang giải quyết 1 vụ, không giải quyết do không đủ điều kiện 4 vụ, gia hạn giải quyết lần 1 là 1 vụ, quá thời hạn giải quyết là 1 vụ, tố cáo đúng 1 vụ, sai 1 vụ, có đúng có sai 3 vụ.

Đối với cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân 753 ngày, phó chủ tịch 430 ngày; 3 chủ tịch tiếp công dân bảo đảm theo quy định 72 ngày, 36 ngày là 5 người, trên 24 ngày 11 người, dưới 24 ngày là 52 người. Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân đột xuất 310 cuộc, 10 đoàn đông người, phức tạp; đồng thời tham gia giải quyết 36 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, trong đó đã giải quyết 28 vụ, đang giải quyết 3 vụ, không giải quyết do không đủ điều kiện hoặc rút khiếu nại 5 vụ; khiếu nại đúng 22 vụ, khiếu nại sai 7 vụ, đúng một phần 2 vụ.

Về thực hiện quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật là 22 vụ, trong đó, đã thực hiện xong 5 quyết định, chưa thực hiện 17 quyết định. Ngoài ra, chủ tịch UBND cấp xã giải quyết 15 vụ thuộc thẩm quyền, trong đó, đã giải quyết 10 vụ, đang giải quyết 2 vụ, không giải quyết do không đủ điều kiện 3 vụ; tố cáo đúng 3 vụ, tố cáo sai 1 vụ, có đúng, có sai 6 vụ, thực hiện kết luận nội dung tố cáo 5 vụ, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. 

Từ đó, niềm tin của Nhân dân vào bộ máy chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường, yên tâm, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

 

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông, qua giám sát, UBND, ban tiếp công dân các huyện, thành phố đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo đúng quy định. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh qua tiếp công dân được thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn...

Qua đó, các đơn vị kịp thời hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật, thụ lý giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh phát sinh theo thẩm quyền. Công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC được tăng cường cũng như quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức và người dân thực hiện, chấp hành pháp luật về KNTC.

H.B-TT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản