Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc
Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc
(Mặt trận) -Với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đưa kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiến kịp miền xuôi, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát các chương trình,...
An Giang: Tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ
An Giang: Tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ
(Mặt trận) -Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền An Giang luôn đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên các...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản