Tin mới

Dấu ấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) luôn đoàn kết, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra. Qua 5 năm, thành quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đạt được là khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường sự đồng thuận của xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

 Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết trao tặng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tăng cường phối hợp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát động, triển khai có hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.  MTTQ từ huyện đến cơ sở có 78 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao và hướng dẫn đồng bào tham gia các cuộc vận động và tham gia phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, MTTQ cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất, xây cầu, làm đường, trồng cây xanh, đóng góp ngày công lao động, với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Mặt trận đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng 838 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng; tặng 1.125 suất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn hiếu học. MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên đã giúp đỡ 1.246 hộ thoát nghèo; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hơn 12 tỷ đồng để chăm lo, giúp đỡ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người bị nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi và người yếu thế trong xã hội; vận động xây dựng, sửa chữa 87 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Trong các dịp vui xuân đón Tết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao tặng 6.806 phần, trị giá hơn 3,2 tỷ đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ còn quan tâm phụng dưỡng đến cuối đời 8 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống... Đặc biệt, trong đợt xảy ra dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động hàng chục tỷ đồng và hàng trăm tấn rau, củ, quả các loại để hỗ trợ cho các điểm chốt phòng, chống dịch bệnh và người dân trong, ngoài huyện.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã làm rất tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. MTTQ đã cùng các ngành tham gia 108 cuộc giám sát về lĩnh vực chính sách, pháp luật, hòa giải cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, nông thôn mới; tổ chức 4 cuộc hội nghị phản biện các văn bản dự thảo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp; giám sát, vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ gần 100%; tham gia góp ý kiến 122 văn bản đối với các dự thảo luật sửa đổi trước khi trình Quốc hội thông qua và văn bản quy phạm pháp luật của địa phương...

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, mục tiêu của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách là tạo sự chuyển biến thực sự, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hướng mạnh về cơ sở, sát với dân, nắm bắt nguyện vọng của dân, hiểu được dân, phục vụ dân, được dân tin cậy; khắc phục tình trạng hình thức trong hoạt động của mặt trận. Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp quần chúng của mặt trận và các đoàn thể, tăng cường sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đồng chí Trần Hoàng Thu - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách, để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tập trung các giải pháp trọng tâm đó là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; triển khai tốt và hiệu quả các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của huyện để mời gọi, thu hút kiều bào, thân nhân kiều bào đầu tư, tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quan tâm kiện toàn, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy mặt trận từ huyện đến cơ sở, làm tốt công tác quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ mặt trận. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư. Làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, định hướng, phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, hòa giải, giám sát của nhân dân tại cộng đồng…

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản