Điện Biên: MTTQ huyện Mường Ảng tập huấn về giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) - Ngày 17/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho 64 cán bộ, công chức cơ quan MTTQ huyện.

An Giang vận động và trao tặng trên 172.000 phần quà Tết cho người nghèo

MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao 1.177 suất quà Tết cho hộ nghèo

Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe, tìm hiểu những nội dung cơ bản trong công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị như: Ý nghĩa của việc ban hành quy chế, quy định; các khái niệm về “giám sát”, “phản biện xã hội”, “giám sát và phản biện xã hội”; mục đích, tính chất, chủ thể, đối tượng và phạm vi giám sát, phản biện xã hội. Các đại biểu cũng được triển khai cụ thể, chi tiết Nghị quyết Liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Tiến Tuấn, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy triển khai những nội dung cơ bản của Quy chế giám sát và phản biện xã hội.


Các đại biểu dự Hội nghị.

Buổi tập huấn đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, từ đó triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản