Tin mới
Hà Trung nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải
Hà Trung nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải
(Mặt trận) -Sự chủ động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của MTTQ, các ngành, đoàn thể và người dân chính là “chìa khóa” để huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nâng cao hiệu quả công tác thu gom,...
Điểm sáng trong công tác Mặt trận ở thị xã Tân Châu
Điểm sáng trong công tác Mặt trận ở thị xã Tân Châu
(Mặt trận) -Xác định được 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận, UBMTTQVN TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) và các thành viên đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Tân Châu...
Nét nổi bật trong công tác Mặt trận thành phố Lào Cai
Nét nổi bật trong công tác Mặt trận thành phố Lào Cai
(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019 - 2024, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm...
Kon Dơng: Điểm sáng trong công tác Mặt trận cơ sở
Kon Dơng: Điểm sáng trong công tác Mặt trận cơ sở
(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối...
Điểm sáng trong công tác Mặt trận ở Phú Tân
Điểm sáng trong công tác Mặt trận ở Phú Tân
(Mặt trận) -Với vai trò là cầu nối giữa “ý Đảng, lòng dân”, UBMTTQVN xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), hỗ trợ...
Điểm sáng trong công tác Mặt trận ở xã Vĩnh Phú
Điểm sáng trong công tác Mặt trận ở xã Vĩnh Phú
(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản