Tin mới

Điện Biên: MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) - Năm 2021, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đạt được kết quả quan trọng điển hình là đã tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức giám sát và phản biện xã hội đảm bảo theo kế hoạch đề ra, cách thức tổ chức giám sát được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc nhưng có sự linh động phù hợp thực tiễn; việc nắm bắt tình hình nhân dân, được quan tâm thường xuyên, qua đó đã có nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực được các cơ quan chức năng liên quan tiếp thu, chỉnh lý, giải quyết. Những kết quả trên đã góp phần phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Nghệ An: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, dân công hoả tuyến huyện Văn Chấn

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, khoá X: Hiệp thương cử nhân sự

Lãnh đạo ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật, các tổ chức thành viên, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức được 834 cuộc tuyên truyền (trong đó, cấp tỉnh 4 cuộc tại khu dân cư; cấp huyện và cấp xã 830 cuộc) với 42.953 lượt người dân tham dự, tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...

Phát huy vai trò của nhân dân trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 32 Hội nghị đối thoại giữa MTTQ và Nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền qua đó tháo gỡ, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại các khu dân cư, hạn chế đơn thư, khiếu nại.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Tổ chức thành công 5 bước quy trình hiệp thương lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Triển khai có hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra qua đó kịp thời nắm bắt, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cấp, ngành, các cơ quan liên quan khắc phục kịp thời góp phần đảm bảo cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19”. Lời kêu gọi đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, chung tay của các đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đến nay 2 nguồn quỹ tại 2 cấp đã nhận được số tiền ủng hộ trên 24 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế giá trị ước tính gần 5 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa và kịp thời cho các địa phương, đơn vị, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

Hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hiệu quả nhất là trong công tác giám sát tại địa bàn dân cư góp phần phát huy dân chủ, bảo đảm lợi ích của nhân dân. Trong năm, các ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 72 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 34 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện 111 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 25 vụ việc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản