Đồng Nai: Triển khai đồng bộ các hình thức giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Ngày 25/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Thìn 

5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình và kế hoạch công tác. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, kịp thời triển khai, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn các văn bản mới, hướng dẫn về công tác giám sát, phản biện xã hội của Trung ương.

Qua 5 năm triển khai, việc tổ chức thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội đảm bảo theo quy định của pháp luật, có sự phối hợp của các cơ quan có liên quan đến nội dung giám sát và sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Các cơ quan được giám sát phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận được cơ quan ghi nhận, tiếp thu, giải trình và có văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các kiến nghị, đề xuất những nội dung quan trọng của Mặt trận Tổ quốc đã làm rõ hơn các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tính khả thi trong việc hoàn thiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế tại địa phương; đồng thời theo dõi, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của chính quyền các cấp, các ngành, các đơn vị sau giám sát từ đó góp phần phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Để công tác giám sát, phản biện xã hội đạt hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đồng bộ nhiều hình thức.

Cụ thể, về giám sát bằng hình thức tổ chức đoàn giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức được 1.807 cuộc giám sát đối với các nội dung về giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn; giám sát việc thực hiện các dự án tái định cư; giám sát công tác cải cách hành chính; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có những kiến nghị để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát.

Về giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã nghiên cứu xem xét giám sát được 511 văn bản.

Trao bằng khen cho nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403. Ảnh: Mạnh Thìn 

Về giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 2.172 cuộc, nội dung giám sát chủ yếu là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc bình xét hộ nghèo; công tác chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách; trao tặng quà Tết,... Qua giám sát, đã phát hiện một số sai phạm và chuyển 365 kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 4.423 dự án triển khai trên địa bàn. Qua giám sát đã phát hiện một số sai phạm trong thi công xây dựng và có 446 kiến nghị khắc phục, xử lý; các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu, chủ đầu tư xử lý, khắc phục...

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cũng đã làm rõ thêm một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; các bài học kinh nghiệm cũng như hạn chế trong quá trình triển khai.

Dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 giai đoạn 5 năm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản