Hậu Giang: Mặt trận các cấp tổ chức 1.115 cuộc giám sát

(Mặt trận) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, MTTQ các cấp ở Hậu Giang đã tổ chức 1.115 cuộc giám sát, góp phần để cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Quang cảnh hội nghị 

Sáng 11/7, Tỉnh uỷ Hậu Giang tổ chức Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023. Tại buổi giao ban ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã thông tin về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của cả nước

Theo báo cáo, qua nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, đổi mới và đạt hiệu quả hơn. Kinh tế tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu (5 chỉ tiêu) đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư có sự chuyển dịch tích cực; hiệu quả và sức cạnh tranh của một số sản phẩm được cải thiện.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng phục vụ tốt hơn cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các mặt xã hội đều có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên; hộ nghèo giảm. Hoạt động văn hoá đạt được nhiều kết quả, tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế của tỉnh là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của cả nước, liên tục tăng trưởng cao hơn khu vực và cả nước, đánh dấu sự phát triển bứt phá nhất trong gần 20 năm thành lập tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 đạt 3,28%, cao hơn 0,72% so với mức bình quân của cả nước (cả nước tăng trưởng 2,56%); năm 2022 đạt 13,94%, mức cao nhất kể từ khi thành lập tỉnh đứng thứ tư cả nước, tăng 5,92% so với bình quân cả nước (cả nước tăng trưởng 8,02%). 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang vươn lên đứng đầu cả nước (đạt 14,21%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, thu nội địa tăng bình quân 1.000 tỷ đồng/năm, tăng 20,45%.

MTTQ các cấp tổ chức 1.115 cuộc giám sát, phản biện xã hội

Báo cáo cũng đánh giá, nửa nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng hình thức tập trung, nội dung thiết thực.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, zalo, facebook, sinh hoạt chi, tổ, hội;… tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng.

Hệ thống tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn; chất lượng sinh hoạt và số lượng đoàn viên, hội viên ngày càng thực chất và từng bước nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của các đoàn thể theo quy định.  Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

MTTQ tham gia với kết quả huy động nguồn lực phòng chống dịch, huy động xã hội hóa nguồn lực cho gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, Quỹ khuyến học, khuyến tài, Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang với số tiền lớn nhất từ trước đến nay (trị giá trên 668 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, MTTQ phát động nhiều công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024). Các hoạt động nhân dịp lễ, Tết theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được quan tâm tổ chức thường xuyên, đem đến không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Các phong trào thi đua của các đoàn thể cũng được quan tâm phát động và triển khai rộng khắp, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các mô hình làm ăn có hiệu quả của đoàn viên, hội viên cũng được quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển bền theo hướng vững.

Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được MTTQ các cấp quan tâm đẩy mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 1115 cuộc giám sát, góp phần để cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Nhận thức về giám sát và phản biện xã hội đã thay đổi về chất, chuyển từ “bị” giám sát, phản biện sang “được” giám sát, phản biện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản