Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ tám, khóa XI

(Mặt trận) -Sáng 1/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị lần thứ tám, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất; nhiều mặt công tác đạt kết quả tích cực.

MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua; thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Nét nổi bật là đã chỉ đạo triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình điểm trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; vận động các tôn giáo, các nhà hảo tâm chung tay xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đến nay, MTTQ tỉnh đã vận động khởi công xây dựng 5 nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng…, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả đã đạt được trong công tác mặt trận và kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động của mặt trận, hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình hiệu quả, đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh thời gian qua.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Mặt trận, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động.

Đồng thời triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ, tạo sự đồng thuận cao trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ động nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động đấu tranh với những thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, phát huy vai trò của từng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh nhấn mạnh MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí cũng trao đổi các vấn đề đại biểu nêu; đề nghị các thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt chương trình phối hợp, chủ động nắm tình hình nhân dân, nhất là tình hình tôn giáo, công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp từ đó tham mưu, đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2022.

Đồng chí cũng đề nghị các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia các hoạt động của Mặt trận để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương, kiện toàn bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI.

Theo Thùy Phương - Đức Lam - Báo Ninh Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản